Mái kính cường lực có an toàn hay không?

Ngày nay, người ta sử dụng kính cường lực rất nhiều trong xây dựng ví dụ như làm mái cho các công trình. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, không ít người đặt ra...